diálogos ELE

Schools 14 – 19 Page Content. Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd pdf · National Literacy and Numeracy · Ar drywydd Llythrennedd Llafaredd Defnyddio sgiliau data. Ymresymu rhifyddol. Rhifedd Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Fframwaith Llythrennedd a. Mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlae- thol (FfLlRh) wedi cael ei ddatblygu i’n helpu i wireddu y nôd, fod plant Cymru yn gallu datblygu.

Author: Yozshur Vile
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 3 September 2008
Pages: 475
PDF File Size: 2.46 Mb
ePub File Size: 14.36 Mb
ISBN: 700-5-62722-728-7
Downloads: 75149
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Branris

Bydd yr astudiaethau peilot yn digwydd o fewn ysgolion braenaru a byddant yn ffurfior sail i ganllawiau i bob ysgol ar asesu ac adrodd yn erbyn y FfLlRh. We plan on a weekly basis: Caiff dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 3 eu hasesu, gan eu hathrawon, yn erbyn deilliannaur Cyfnod Sylfaen a disgrifiadau lefelaur Cwricwlwm Cenedlaethol Llinynnau, Elfennau a Mae dysgwyr yn gallu… One framework for every year.

We have lots of important events planned for the year ahead. Camau Cynnydd fydd y sail ar gyfer asesu dysgu hefyd. Literacy and numeracy skills are absolutely essential in order for young people to reach their potential whether they are planning to enter further or higher education or the employment market. The Urdd is a Welsh.

To use this website, you must agree to our Privacy Policyincluding cookie policy. Byddwn yn dysgu Iaith a Mathemateg yn bore. MythBydd y Fframwaith yn y pen draw yn disodli disgrifyddion presennol y deilliannau ar lefelau. Yn hytrach, dylid defnyddior FfLlRh i helpu i ddisgrifio cynnydd dysgwr, meysydd o gryfder ar camau nesaf ar gyfer datblygiad.

  INTELIGENCIAS MULTIPLAS PDF

Click below to find out more about fframwaitj National Tests: We plan from the curriculum and we ensure that we develop the skills.

Literacy and Numeracy Framework (LNF)/Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd(FfLlRh)

Byddwn yn dysgu Iaith a Mathemateg yn bore. Open Mornings for new Nursery Parents — September Macmillan Coffee Morning Iaith, Mathemateg a Thema. Strands, Elements and Learners are able to Pam? There will be no national level data collection. Theme Work History Write a letter as an evacuee.

If you wish to download it, please recommend it to your friends in any social system.

Rydym yn cynllunio or Cwricwlwm gan sicrhau ein bod yn datblygur sgiliau. We will develop the literacy and numeracy skills during our theme work in the afternoons.

Asesur Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Teach, learn and develop the skill during Maths and Language lessons. The key aims of the LNF are to: About project SlidePlayer Terms of Service. Gwahanu mewn i dair rhan: What is the Framework? The plans for a statutory national framework and for a system of national testing are integral to both programmes.

We plan from the curriculum and we ensure that we develop the skills. Dylid dangos dilyniant drwy Gamau Cynnydd, yn hytrach na lefelau. Gweithredur fframwaith Gyrfaoedd ar Byd Gwaith Informed decisions: Byddwn yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd adeg ein gwersi thema yn y prynhawn.

  EL SHADDAI PIANO SHEET MUSIC PDF

Reading and Numeracy Tests -Information-for-parents-carers. Gwers Thema Hanes Ysgrifennu llythyr fel efaciwi.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd – ppt video online download

Published by Emil Miller Modified over 3 years ago. We will develop the literacy and numeracy skills during our theme work in the afternoons. Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: Feedback Privacy Policy Feedback. Language, Maths and Theme work. The key aims of the LNF are to: Use, develop and apply the skill in other subjects our theme work.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd The Literacy and Numeracy Framework. – [PPT Powerpoint]

Amser i Newid rhfedd Published on Jul View Download 4. Nid yw Estyn yn ffafrio unrhyw fodel i ysgolion ei ddefnyddio ar gyfer gweithredur Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Y Cyd-destun Cymreig Information Literacy: Share buttons are a little bit lower.